Κυριακή 22 Μαρτίου 2009

Το 21ο έτος των Φιλικών.

....Ο Φιλήμων που είδε πολλά εφοδιαστικά έγγραφα, διαπίστωσε ότι δεν υπήρχε ένας ενιαίος τύπος ,και ότι υπάρχουν διαφορετικές σφραγίδες σε ορισμένα απ’αυτά.
Η πολυμορφία των εγγράφων κάνει πιθανή την ύπαρξη πολλαπλών Κέντρων.
Στό πρώτο του δοκίμιο ο Φιλήμων δημοσιεύει ένα απόσπασμα εφοδιαστικού εγγράφου που το χαρακτηρίζει «περίεργο» το οποίο του χρησιμεύει μόνο για να το διορθώσει .Τό εφοδιαστικό –πού δυστυχώς δεν δημοσιεύεται όλο αλλα μόνο η εισαγωγή και η χρονογία, αναφέρει στην αρχή.
«Ις το Ονομα τις μελουσις Σοτιρίας καθιερώνω» καικαταλήγει με χρονολογίαν «….τριάντα Απριλίου το ικοστό πρότο των φιλικών».
Το ερώτημα ειναι γιατί δημοσίευσε αυτό το απόσπασμα στο βιβλίο του. Μήπως κάτι ήθελε να μας πεί, παρά τις οποίες υποχρεώσεις του;
Το θέμα αυτό έμεινε για πολλά χρόνια χωρίς ερμηνεία.
Στο μουσείο Μπενάκη, εντοπίσαμε το «Εφοδιαστικό», του Μανουήλ Μπαρμπαρήγα από την Σαντορίνη, με την ίδια χρόνογράφιση .
« ις το όνομα μιας μελλούσης σοτιρίας καθιερονο Ιερέα Φιλικόν και αφιερώνω εις την αγάπιν τον μεγάλον ιερέον των Ελευσινίων τον πολίτην κύριον Μανουιλ Μπαρμπαριγα Σαντοριναίον απο χορίον Αγιον Νικόλαον πραγματευτιν ετών τριάκοντα τριών ώσπερ τον ιπερασπιστιν της Εταιρείας και της πατρίδας
κατιχιθέντα και ορκοθέντα παρ’ εμού του Κ. Γριγορίου Καλλονού του Κριτός.
Κατά το Χιλιοστόν Οκτακοσιοστόν Εικοστοπροτον Ετος. Ετος των Φιλικών Εικοστόν πρότον
»
Με πλήρες ελληνικο αλφάβητο διαβάζεται ως εξής:
« Εις το όνομα μιας μελλούσης σωτηρίας καθιερώνω ιερόν Ιερέα Φιλικόν και αφιερώνω εις την αγάπην των μεγάλων ιερέων των Ελευσινίων τον πολίτην κύριον Μανουήλ Μπαρμπαρήγα Σαντοριναίον απο χωρίον Αγιον Νικόλαον πραγματευτήν ετών τριάκοντα τριών ώσπερ τον υπερασπιστήν της Εταιρείας και της πατρίδας
κατηχηθέντα και ορκωθέντα παρ’ εμού του Κ. Γρηγορίου Καλλονού του Κρητός.
Κατά το Χιλιοστόν Οκτακοσιοστόν Εικοστοπρώτον Ετος. Ετος των Φιλικών Εικοστόν πρώτον »

Ο κατηχητής Γρηγόριος Καλλονός, ακολουθώντας την Ιακωβίνικη πρακτική ,μας επιβεβαιώνει την «περίεργη» χρονολόγηση των ετών από το έτος 1 των «Φιλικών», την οποία μας δίνει και ο Φιλήμων.

Ο Καλλονός δεν είναι γνωστός από τα διαθέσιμα στοιχεία περί «Φιλικής Εταιρίας» , και γι’ αυτό η εμφάνιση του ,στην ελληνική ιστορία ,να μας επιβεβαιώνει ότι , εκτός του κέντρου Οδησσού-Κωνσταντινουπόλεως, υπήρξε Κέντρο Φιλικών πού χρονολογούσε την ύπαρξη του από το 1800, και το οποίο γνώριζε το τελετουργικό και τον Κώδικα της Ομάδας της Οδησσού-Κωνσταντινουπόλεως.
Η παράλληλη μύηση μελών , από δύο Κέντρα, φωτίζει περισσότερο την ταχύτητα εξάπλωσης της Εταιρίας εντός δύο ετών. 1 817-1819. Το γεγονός ότι έχουμε δύο τουλάχιστον έγραφα μας δείχνει ότι δύο τουλάχιστον άνθρωποι χρησιμοποιούσα τον όρο «έτος των φιλικών» . Επομένως δεν είναι λάθος.
Τι να σημαίνει αυτό άραγε ;

....Ο Γρηγορίος Καλλονός και ο Φιλήμων μας οδηγούν στους Φίλους του Γένους. Στη Φιλογένεια της Κέρκυρας. Οι Φίλοι βρίσκονταν στην Κέρκυρα και τα παιδιά τους στην Μόσχα και την Οδησσό.

Σπύρος Χατζάρας

Δεν υπάρχουν σχόλια: