Παρασκευή 17 Ιανουαρίου 2020

17 Ιανουαρίου 1821. Ο Θεόδωρος Βλαδιμηρέσκου σύμφωνα με το σχέδιο Καποδίστρια μπήκε στο Βουκουρέστι και δημοσίευσε τις «απαιτήσεις του λαού»

Οι απαιτήσεις του Ρουμανικού λαού ήταν ένα συνταγματικό έγγραφο 30 σημείων που συνέταξε ο Βλαδιμηρέσκου στα οποία τονιζόταν ότι ο στόχος της επανάστασης, ήταν να τεθεί τέλος στην ανάμιξη των ξένων δυνάμεων στις εγχώριες υποθέσεις της και η υλοποίηση των μεταρρυθμίσεων. Κατηγορούσε επίσης τον ηγεμόνα Αλέξανδρο Σούτζο, (που πέθανε την επομένη), του Βογιάρους κα τους Κληρικούς. 
Δύο ημέρες πρινο Βλαντιμιρέσκου είχε στείλει επιστολή στην Οθωμανική Αυλή , δηλώνοντας ότι στόχος του δεν ήταν τα οθωμανικά συμφέροντα αλλά το καθεστώς των Φαναριώτων και η καταπίεση των Βογιάρων και των Επισκόπων. Εμφανιζόταν δηλαδή σαν Ιακωβίνικος αντάρτης που δικαιολογούσε μια επέμβαση της Ιεράς Συμμαχίας, όπως είχε γίνει στην Νάπολι

Τρίτη 14 Ιανουαρίου 2020

Μέγα ολίσθημα της Metapedia που θέλει να λέγεται πατριωτική

Στα γεγονότα της 15ης Ιανουαρίου αναφέρει: 1820: Ο Ιωάννης Καποδίστριας, εκτιμώντας ότι μπορεί να προσφέρει περισσότερα στον Αγώνα από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας και αμφιβάλλοντας για τις δυνατότητες της Φιλικής Εταιρείας, δεν αποδέχεται την πρόταση του Εμμανουήλ Ξάνθου να αναλάβει την ηγεσία της. 

Πρόκειται για υιοθέτηση 1000% της μαϊμού ιστορία της Στοάς. 
Όλη η κατασκευή της Στοάς και των Αγγλων χτίστηκε γύρω από αυτό τον ανυπόστατο ισχυρισμό του ψεύτη και πλαστογράφου Μανώλακη, για τον οποίο ο Ρόστιλντ του έδωσε Σύνταξη. 
Ο Ξάνθος ουδέποτε συνάντησε τον Καποδίστρια και ουδέποτε του πρότεινε την Αρχηγία της Εταιρείας της οποίας ήδη ήταν ο αρχηγός.