Τετάρτη 27 Ιανουαρίου 2016

Ο αγώνας του Κυβερνήτη για το Έθνος και την Πατρίδα

Ανοίγουμε τα αγγλικά αρχεία. H οργή του Ουέλλικτον για την άρνηση του Καποδίστρια να υποταχθεί.

Σημείωμα του Δούκα Ουέλλιγκτον της 10/22 Αυγούστου 1829 προς τον λόρδο Αμπερντήν με οδηγίες για την αντιμετώπιση του Καποδίστρια. #Docref=WP1/1042/18 . Copy, in the hand of a secretary, of a letter from Arthur Wellesley, first Duke of Wellington, London, to George Hamilton Gordon, fourth Earl of Aberdeen, Secretary of State for Foreign Affairs:
"I have read the dispatches from Constantinople and I conceive that you ought to lose no time in calling a conference upon two points: the Turkish answer, and Capo d'Istria's refusal to attend to the advice of the contracting parties of the treaty. You should let Lord Stuart know what you intend to propose at the conference and get the consent of the French government. After the decision of the conference we must make use of the agency of Lord  Heytesbury to obtain the concurrence of the Russian government and not trust solely to Prince Lieven." 10 Aug 1829

« Διάβασα τα αποσταλθέντα από την Κωνσταντινούπολη και νομίζω ότι θα πρέπει χωρίς να χάσεις χρόνο να συγκαλέσεις συνάντηση της διάσκεψης με δύο θέματα: Την τουρκική απάντηση, και την άρνηση του Capo d'Istria να αποδεχθεί τις συμβουλές των συμβαλλομένων μερών της Συνθήκης.
Θα πρέπει να ενημερώσεις τον λόρδο Stuart για όσα προτίθεσαι να προτείνεις στη σύνοδο για να λάβει τη συγκατάθεση της γαλλικής κυβέρνησης. Μετά την απόφαση της διάσκεψης θα πρέπει να κάνουν χρήση των υπηρεσιών του λόρδου Heytesbury (σημ. Πρεσβευτής στη Ρωσία από το 1828) για να ληφθεί η συναίνεση της ρωσικής κυβέρνησης και να μην εμπιστευόμαστε μόνο τον Πρίγκιπα Λίβεν.»

Δεν υπάρχουν σχόλια: