Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2016

Ιωάννης Καποδίστριας

Αποκαλύπτω τα χοντρά ψέματα
της Στοάς του Λονδίνου και της Συναγωγής

γράφει ο Σπύρος Χατζάρας

Κανένας δεν έχει συκοφαντηθεί τόσο συστηματικά, τόσο εν ζωή όσο και μετά θάνατον, όσο ο αρχηγός της εθνικοαπελευθερωτικής Ελληνικής Επανάστασης, ο μεγαλύτερος όλων των Νέων Ελλήνων, ο Εθνάρχης Ιωάννης Καποδίστριας. Γράφουν ακόμα σήμερα «ανώνυμα» στο διαδίκτυο:
«Σύμφωνα με πληροφορίες που δίνει ο Αλέξανδρος Ρίζος Ραγκαβής, ο Καποδίστριας είχε καταγωγή από τη το ακρωτήριο Ίστρια της Αδριατικής (Capo d’Istria) στη Δαλματία και το παλιό όνομα της οικογένειας ήταν Βιττόρι. Στα 1477, η οικογένεια Καποδίστρια αναφέρεται στα αρχεία των ευγενών της Κέρκυρας ως καθολική. 
 Η καταγωγή των Καποδίστρια κατ’ άλλους ήταν από τη Βενετία». Στην Βικιπαίδεια, κάποιος ανώνυμος ρουφιάνος γράφει για τον Καποδίστρια:
  «Η καταγωγή των Καποδίστρια ήταν από το ακρωτήριο Ίστρια της Αδριατικής (Capo d'Istria), ενώ κατ' άλλους από τη Βενετία.
Το αρχικό της όνομα ήταν Βιττόρι, ενώ πρώτος ονομάστηκε Καποδίστριας ο Βίκτωρ Βιττόρι που κατέφυγε το 1373 στην Κέρκυρα για πολιτικούς λόγους. Το 1477 η οικογένεια αναφέρεται στην Χρυσή Βίβλο των ευγενών της νήσου, ως καθολική».

 Και επειδή είναι Βικιπαίδεια παραθέτουν και την πηγή:

«Ραγκαβής Ρ. Ευγένιος, αναφέρεται στην «Κ. Παπαρρηγόπουλου, Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», έκδοση "Ελευθερουδάκης".

Λοιπόν αποκαλύπτω το μέγεθος της Πουστιάς σε όλο της το μεγαλείο.
Πρώτον δεν πρόκειται για τον τουρκόσπορο Αλέξανδρο Ρίζο-Ραγκαβή αλλά για τον γιό του Ευγένιο Ρίζο Ραγκαβή, που ήταν γιός αγγλίδας και γεννήθηκε στην Αγγλία το 1850 και πέθανε το 1941. Αυτός ο ντενεκές υποστήριξε ψευδώς και χωρίς να έχει καμιά απόδειξη ότι , «το 1477 η οικογένεια (Καποδίστρια) αναφέρεται στην Χρυσή Βίβλο των ευγενών της νήσου, ως καθολική».
Και οι Ρουφιάνοι της Στοάς για να ντύσουν το ψέμα με κύρος γράφουν στην Βικιπαίδεια, ότι η πληροφορία αναφέρεται στην ιστορία του Παπαρρηγόπουλου, ενώ ο Κωνσταντίνος Παπαρρηγόπουλος πέθανε στις 14 Απριλίου 1891 στην Αθήνα, εν όσω ο ντενεκές Ραγκαβής υπηρετούσε στον ελληνικό στρατό και δεν είχε ακόμη με την «γενεαλογία και οικοσημολογία».
Το βιβλίο του « Livre d'or de la Noblesse Ionienne» εκδόθηκε το 1927, και δεν είναι δυνατόν να το είχε υπόψη του και να το αξιολογήσει ο Παπαρρηγόπουλος. Πρόκειται δηλαδή για χοντρή πλαστογραφία της έκδοσης από τον Ελευθερουδάκη και τη Στοά.
Αλλά δεν μένουμε μόνο εδώ. Γράφουν ακόμα:
 «Τα μέλη της οικογένειας συνδέθηκαν με επιγαμίες με σημαντικές οικογένειες του νησιού όπως η Οικογένεια Βλασοπούλου, η Οικογένεια Γονέμη και άλλες», και αποκρύπτουν την πρώτη και την πιο σημαντική. Με την Οικογένεια Κοντόκαλη.
 «Η οικογένεια Καποδιστρίου είναι αρχαιοτάτη, αναγομένη μέχρις αυτού του ΙΓ' αιώνος μ. Χ. Πρόγονός τις αυτής ανδραγαθήσας κατά το 1250 παρά τω αυτοκράτορι της Γερμανίας Φρειδερίκω τω Β' έλαβε τον τίτλον και την κομητείαν της Ιουστινουπόλεως, της είτα υπό των Βενετών ως πρωτευούσης καταστάσης της υπ' αυτών καταληφθείσης Ιστρίας , «Καποδίστριας» κληθείσης (Caput Histriae=Κεφαλή της Ιστριας = πρωτεύουσα της Ιστρίας). Δύο δε αδελφοί — πιθανόν οι τούτου υιοί — Βίκτωρ και Νικόλαος Βιττόρη (Καποδίστριαι) αφίκοντο τω 1329 ή 1373, κατ' άλλους, εις Κέρκυραν καταδιωκόμενοι παρά του υπερισχύσαντος εν τη πόλει Καποδίστρια κόμματος του Πατριάρχου της Ακυληίας, ούτινος επί κεφαλής ίστατο η κραταιά οικογένεια Γουέρκη, ήτις, τη αρωγή του πατριάρχου, επεδίωκε την κυριαρχίαν της πόλεως Καποδίστριας . Εν Κερκύρα αποκαταστάντων των δύο τούτων αδελφών, ο Βίκτωρ ενυμφεύθη την μονογενή θυγατέρα του πλουσίου και ευγενούς Κερκυραίου κόμητος Κονδόκαλη. Εκ του γάμου δε τούτου έλκει το γένος η οικογένεια Βιττόρη η είτα Καποδιστρίου επικληθείσα . Το γένος τούτο τω 1477 προσεγράφη μεταξύ των ευγενών οικογενειών της Κερκύρας και εν έτει 1689 έλαβε τον τίτλον των ευπατριδών», όπως γράφει η Τρύφων Ευαγγελίδης αλλά και ο Νικόλαος Σπηλιάδης που έλαβε τις πληροφορίες αυτές από τους αδελφούς Καποδιστρια.
Η καταγωγή των Καποδίστρια ήταν «από το ακρωτήριο Ίστρια της Αδριατικής (Capo d'Istria) όπως λένε οι αγράμματοι ρουφιάνοι της Στοάς αλλά από την πρωτεύουσα της Βενμετικής Ιστριας την Caput Histriae δηλαδή την πόλη Capodistria , το σημερινό Κόπερ της Σλοβενίας.

Αλλά για τα πολλά ψέματα της Στοάς και των Ρουφιάνων της στο διαδίκτυο θα επανέλθω.

1 σχόλιο:

Νικος είπε...

Κυρ-Σπύρο πάλι δεν δίνεις πηγές.
Επίσης δεν διορθώνεις το κείμενό σου από μικρολαθάκια.

Να προτείνω να κάνεις κάποια έκκληση για συνεργασία-βοήθεια (;) στον ιστορικό Φιλίστωρα που γράφει σε αλλη ιστοσελίδα;
Δεν απέχει πολύ από τις θέσεις σου.
Δες και τα σχόλια εδώ:
http://www.istorikathemata.com/2012/03/blog-post.html?showComment=1453202203629#c8831739532892818723

Η αδιάσπαστη ενότητα της Ιστορίας και της συλλογικής ταυτότητας των Ελλήνων και η σύγχρονη αμφισβήτηση τους