Σάββατο 9 Ιουλίου 2022

10/21 Ιουλίου 1774.Υπογράφηκε η συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή

 Σαν σήμερα, (με το Ιουλιανό ημερολόγιο) , υπογράφηκε σε ένα χωριό της Βουλγαρίας κοντά στην Σιλιστρία , το Κιουτσούκ Καϊναρτζή, που τώρα λέγεται Καϊνάρτζα και έχει 783 κατοίκους),  η συνθήκη με την οποία τερματίστηκε ο 6ος Ρωσο-τουρκικός πόλεμος. 

Την υπέγραψαν ο στρατάρχης  Ρουμιάντσεφ και ο Αχμέτ Ρεσμί Εφεντη , που αντικατέστησε τον Βεζύρη Μουχσινζάντε Μεχμέτ Πασά, ο οποίος αρρώστησε ξαφνικά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων της υπογραφής της Συνθήκης του Κιουτσούκ Καϊναρτζή και τον πήγαν στην Κωνσταντινούπολη ξαπλωμένο σε φορείο. Πέθανε στον δρόμο στις 4 Αυγούστου 1774.
Ο Αχμέντ, είχε γεννηθεί από Έλληνες γονείς στο Ρέθυμνο το 1700. Ο Αχμέντ Ρεσμί Εφέντι ήταν ο Οθωμανός πρέσβης στη Βιέννη το 1757– 1758 και πρώτος Οθωμανός πρέσβης στο Βερολίνο το 1763 – 1764. Το 1768 τοποθετήθηκε Πρέσβης στη Ρωσία και πέρασε 6 χρόνια στο μέτωπο στη Βουλγαρία. Από το 1765 ήταν συνδεδεμένος με τον Μουχσινζάντε Μεχμέτ Πασά που ήταν Βεζύρης μέχρι το 1768 αλλά καθαιρέθηκε και μέσω της κατάπνιξης της εξέγερσης στην Πελοπόννησο αλλά επανήλθε στα πράγματα και το 1771 ξανάγινε Βεζύρης με βοηθό στο μέτωπο τον Αχμέντ Ρεσμί Εφέντι πού στις αραβικές πηγές αναφέρεται ως Αχμέντ, ο γιος του Ιμπραήμ ο Κρητικός.  

 Με τη Συνθήκη του Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, το Χανάτο της Κριμαίας απέκτησε την ανεξαρτησία του από τον Σουλτάνο, και οι Τατάροι της Κριμαίας, της Βεσσαραβίας και του Κουμπάν θα είχαν μόνο θρησκευτική σχέση από τον Σουλτάνο υπό την ιδιότητα του Χαλίφη. 
Η Ρωσία επέστρεψε στον Σουλτάνο 18 νησιά του Αιγαίου , καθώς και την Πελοπόννησο και αποχώρησε από τις Παρίστριες Ηγεμονίες, (Μολδαβία και Βλαχία) που επεστράφησαν μεν στον Σουλτάνο αλλά ετέθησαν σε ειδικό καθεστώς. 

 Οι Τούρκοι παρέδωσαν στους Ρώσους τα Φρούρια Γενικαλέ, Κερτς, Αζοφ κ.ά. επί του Ευξείνου Πόντου. 

Η Ρωσία εξασφάλισε το δικαίωμα να διατηρεί στόλο στον Εύξεινο Πόντο, αποκτώντας το δικαίωμα της ελεύθερης ναυσιπλοΐας των υπό ρωσική σημαία εμπορικών πλοίων σ' αυτόν, καθώς και του ελεύθερου εμπορίου των Ρώσων υπηκόων στην οθωμανική επικράτεια. 

Η Ρωσία επέβαλε και το (ασαφές) δικαίωμα προστασίας των ορθόδοξων χριστιανών υπηκόων της Πύλης από τον Τσάρο. 

Η Οθωμανική αυτοκρατορία υποχρεώθηκε σε καταβολή εξόδων πολέμου, τεσσάρων εκατομμυρίων χρυσών ρουβλίων. 

 Ο Σουλτάνος αναγνώρισε στη Ρωσία το δικαίωμα δημιουργίας ρωσικών προξενείων σε πόλεις της επιλογής της.

Τα Κείμενα της συνθήκης βρίσκονται στα ιταλικά τα ρωσικά και τα Τουρκικά. 

Ο Μεγάλος Βεζύρης Μουχσινζάτε Μεχμέντ Πασά και ο Αχμέντ Ρεσμί εφέντι υπέγραψαν τα τουρκικά και τα ιταλικά αντίγραφα της συνθήκης, ενώ ο Στρατάρχης . Ρουμιάνσεφ υπέγραψε τα ρωσικά και τα ιταλικά κείμενα. 

 Τα ρωσικά, τα ιταλικά και τα τουρκικά είναι οι μόνες τρεις γλώσσες στις οποίες γράφτηκαν πρωτότυπα αντίγραφα της συνθήκης, και σε περίπτωση απόκλισης μεταξύ του ρωσικού και του τουρκικού κειμένου, θα επικρατούσε το ιταλικό κείμενο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: