Κυριακή, 28 Φεβρουαρίου 2016

Οι Ρουφιάν-Ρουφιάν, (όπως Σαγιάν-σαγιάν), στη Βικιπαίδεια

Οι περισσότεροι επτανήσιοι Ευγενείς δεν είχαν αναγνώριση του τίτλου τους στην Μητρόπολη, στο Ντογκάντο (Dogado), δηλαδή την ίδια την πόλη της Βενετίας, και στο λεγόμενο «Ηπειρωτικό Κράτος» (Stato di Terrafirma) . Οι τίτλοι των Επτανησίων αναγωρίζονταν στο Κράτος της Θάλασσας ( Stato da Mar) δηλαδή στις θαλάσσιες κτήσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ιστρίας, της Δαλματίας, της Εύβοιας, του Μοριά στα νησιά του Αιγαίου , (Δουκάτο του Αρχιπελάγους), καθώς και στα «Βασίλεια» της Κρήτης και της Κύπρου. Εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα αποτελούσαν οι Μαρμοράδες που είχαν ενταχθεί από το 1264 στους ευγενείς της Βενετίας αλλά και οι Μπούα των οποίων ο τίτλος ήταν αναγνωρισμένος και στο «Ντογκάντο» Όταν λοιπόν οι Ρουφιάν-Ρουφιάν, γράφουν στη Βικιπαίδεια, «Όλοι οι απόγονοι του Νικολάου και του Αντωνίου Καποδίστρια είχαν το δικαίωμα να φέρουν τον τίτλο του κόμη, που τους είχε απονείμει ο Κάρολος Εμμανουήλ Β΄, δούκας της Σαβοΐας και βασιλιάς της Κύπρου, το 1689. Η αναγνώριση του τίτλου από την Δημοκρατία της Βενετίας πραγματοποιήθηκε μόλις την 1η Ιουλίου 1796», https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9F%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B3%CE%AD%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CE%B1_%CE%9A%CE%B1%CF%80%CE%BF%CE%B4%CE%AF%CF%83%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%B1
λένε χοντρά ψέματα.
Ο τίτλος των Καποδίστρια από την 1η Ιουλίου 1796 ίσχυε και στο Ντογκάντο. Στο Κράτος της Θάλασσας ,( Stato da Mar), ίσχυε από το 1689. Η αγγλική Στοά και οι Ρουφιάν-Ρουφιάν, συνεχίζουν την επικοινωνιακή επίθεση κατά των Καποδίστρια

Δεν υπάρχουν σχόλια: